Mše

image one Každoročně je v Javoříčku sloužena u hromadného hrobu pietní mše k uctění památky tragicky zesnulých. Fotografie je z 5.5.2016, kdy mši sloužil P. Norbert J. M. Hnátek OT, farář v Luké, člen Řádu německých rytířů a koncelebroval P. Metoděj R. Hofman OT, farář na Bouzově, generální rada Řádu německých rytířů. Mše sv. se zůčastnili a liturgické čtení a prosby přednesli: Lubomír Macek FamOT z Bouzova, tajemník Bailivy familiářů Německého řádu a Josef Faltýnek FamOT z Vojtěchova, člen familiářů Německého řádu

Pozn. - Řád německých rytířů (celý český název Řád bratří a sester německého Domu panny Marie v Jeruzalémě) vznikl ve 12. století v Jeruzalémském království. Dne 22.10.1938 byl Řád výrokem hitlerovského Německa zrušen jako nepřátelský říši, majetek zabaven a velká část kněží a sester byla vězněna v koncentračních táborech.