Okolí-Korétka

KorétkaKorétka jsou volně přístupný lesní pramen pitné vody, který leží asi 1km od obce Javoříčko. Pod tímto pramenem se nachází významný mokřad, zdroj vody pro potok Špraněk i nedaleké Panské rybníky. Nevhodná meliorace kolem potoka Javoříčky bohužel znamenala snížení průtoku Javoříčky i Špraňku na zlomek původního stavu a zničení populace pstruha potočního, raka říčního a řady dalších živočichů na obou tocích.

Mapa: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zPaExdx6B8BM.kTCk3HZbdKpQ